Dronningen var øre til en hård realitet.

Under et dybt bevægende besøg på Hvidovre Hospital blev dronning Mary vidne til rå og ægte fortællinger fra par, der har kæmpet med voldsomme konflikter hjemme.

Med en blanding af stolthed, sorg og håb delte dronningen sine refleksioner over dagens oplevelser og de imponerende resultater af et banebrydende projekt rettet mod voldsudsatte gravide kvinder.

Fra det øjeblik dronning Mary trådte ind i lokalet, hvor et ungt par ventede hende, blev samtalen hurtigt intens og følelsesladet.

“Tak for at sætte ord på det. Det er virkelig rørende. Al held og lykke,” sagde dronning Mary, dybt berørt af parrets ærlighed om deres hjemmesituation.

Det skriver Se og Hør.

Dronningen beskrev dagen som “meget givende” og udtrykte en blanding af glæde og rørelse over de erfaringer og historier, hun blev præsenteret for. Hun satte pris på den mulighed for at være vidne til de positive skridt, der er taget for at adressere og hjælpe voldsudsatte gravide gennem samarbejdet mellem Amager og Hvidovre Hospital, Mary Fonden, Østifterne og Dialog mod Vold.

LÆS OGSÅ: Særligt tema og særlig gæst: Det skal ‘X Factor’-deltagerne synge i aften

LÆS OGSÅ: Afslører: Nu skal Sofie Linde og Mikkel Kryger danne par

Projektet, som blev præsenteret under dronningens besøg, har siden 2019 gennemført en praksis, hvor alle gravide ved deres første konsultation bliver spurgt om eventuel vold i parforholdet. Denne tilgang har ført til, at jordemødrene hver uge hører fra et til to par om vold eller høje konfliktniveauer i hjemmet – en markant stigning fra de seks par om året, de tidligere opdagede.

“Trist, at det bekræfter, at det er et meget udbredt problem i Danmark, men positivt, at vi har fundet en måde at opspore de voldsramte. For når vi kan identificere dem, kan vi også tilbyde hjælp,” reflekterede dronning Mary over projektets resultater.

Dronningen udtrykte særlig interesse for, hvordan spørgsmål om vold og konflikter nu behandles med samme naturlighed som kost, motion og medicin, en udvikling, der vidner om projektets succes.

Med en generøs donation på yderligere 4,4 millioner kroner fra Østifterne er vejen banet for at udbrede dette vitale projekt yderligere. Selvbeskriver dronningen udviklingen i forebyggelsen som værende et positivt skridt i den rigtige retning, da støtten kan være med til at give børnene den bedst mulige start på livet.