Fra 2027 vil det være helt anderledes:

Fra 2027 vil processen for udvælgelsen af DR’s bestyrelsesmedlemmer ændre sig markant. Nye krav vil være gældende, hvor blandt andet erfaring fra topledelse i større organisationer vil være nødvendigt, og der vil være fokus på at sikre en større politisk uafhængighed.

Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Denne ændring er resultatet af en aftale, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået, baseret på forslag fra et udvalg oprettet i forbindelse med medieaftalen fra 2023, ifølge en pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

Læs også: TV 2 bekræfter dejligt nyt: ‘Badehotellet’ er alligevel ikke helt slut

I den nuværende ordning er det kulturministeren og de politiske partier i Folketinget, der udpeger de 11 bestyrelsesmedlemmer. Fremadrettet vil et nyt udpegningsorgan, bestående af repræsentanter valgt af de seks største partier i Folketinget, stå for at vælge seks af bestyrelsens medlemmer baseret på klart definerede kriterier for kompetencer.

Kulturministeren vil fortsætte med at udpege tre medlemmer, herunder formanden for bestyrelsen, mens de resterende to medlemmer vil blive valgt af DR’s medarbejdere.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt kommenterer: “Vi skærper kravene til de faglige og ledelsesmæssige kompetencer for bestyrelsesmedlemmerne. DR skal fortsat være et samlingspunkt for nyheder og vores fælles kultur og historie, hvilket denne aftale understøtter.”

Beskikkelsesperioden for bestyrelsesmedlemmer ændres også i den nye aftale, hvor den reduceres fra fire til tre år. Til gengæld forlænges den maksimale samlede funktionsperiode fra otte til tolv år.

Læs også: Det ser du ikke på tv: Markant ændring i dette års ‘Alene i vildmarken’

Debatten om professionaliseringen af DR’s bestyrelse har været gentagen, især i lyset af tidligere tilfælde, hvor bestyrelsesmedlemmer har blandet sig i DR’s programmer. Dette strider mod armslængdeprincippet, som fastslår, at politikere og bestyrelsesmedlemmer ikke skal intervenere i indholdet af statsstøttede frie medier.

Et sådant tilfælde var i 2014, da bestyrelsesmedlem Katrine Winkel Holm kritiserede DR for at bruge offentlige midler til det, hun betegnede som propaganda i serien “1864”. Senere indrømmede DR’s dramachef, at serien havde politiske undertoner.

Katrine Winkel Holm har også tidligere foreslået, at værter på DR bør udvælges på baggrund af deres politiske ståsteder.

Overordnet set har DR’s bestyrelse det generelle ansvar for programmæssige beslutninger inden for public service-mediet.