Stor andel af natur-inkompetente modstandere af naturnationalparker er udpeget som bestyrelsesformænd for de 15 naturnationalparker, mener opfinderen af selve begrebet.

En håndboldspiller fra de glade dage med ’jernladies’ tilbage i 1990’erne, en lokal landmand med partibog fra Venstre, en forhenværende kommunaldirektør, en forhenværende socialdemokratisk borgmester, en godsejer og en campingplads- og grillbarbestyrer er blandt de udpegede forpersoner for de 15 planlagte naturnationalparker.

Det oplyser Gylle.dk i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ  Det havde du aldrig gættet: TV 2-stjerne afslører særlig fortid

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Miljøministeriet den 6. maj 2024.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) udtaler i den anledning, at han er ”meget tilfreds med, at 15 dygtige personer, som har lokalt kendskab til områderne, har takket ja til formandsposterne. Deres input bliver vigtige for naturområderne.”

Bestyrelserne vil bl.a. få indflydelse på friluftsfaciliteter, låger, ruteforløb, og input til den mere specifikke afgrænsning af naturnationalparker, fremhæver ministeren.

Forbigået

Overraskende nok er opfinderen af selve begrebet naturnationalpark ikke blandt de udvalgte. Han hedder Rune Engelbreth Larsen og betegner sig selv som idéhistoriker, forfatter, foredragsholder, naturfotograf og digter. I flere bøger har han lanceret konceptet naturnationalpark, og i 2020-22 besluttede den socialdemokratiske regering og støttepartierne i Rød Blok at udpege og etablere 15 naturnationalparker.

LÆS OGSÅ  Bekræfter: Bliver ikke aktuelt for Jonas Vingegaard

Citat: ”Selve formålet med naturnationalparkerne at fremme biodiversitet, ikke at please en håndfuld højtråbende lokale konspiratorikere eller uddele pynteposter til landmænd med den rigtige partibog. Lokalbestyrelserne er på ingen måde sammensat med et blik for natur- og biodiversitetskompetence”

Redaktionen har spurgt Larsen, hvordan han opfatter at blive forbigået ved denne mulighed for at honorere hans originale indsats. Her kommer Larsens skriftlige svar på en mail til redaktionen:

”Nej, jeg føler mig ikke forbigået; jeg føler, at fagfolk med relevante praktiske erfaringer og den rette fagekspertise er forbigået – men allermest, at konstruktionen af lokalbestyrelserne i sig selv er problematisk.”

Pynteposter til landmænd

Ifølge Magnus Heunicke er naturnationalparkerne afgørende for at give Danmark mere og bedre vild natur, selvom de alle anlægges i eksisterende natur. Samtidig vil områderne byde på spændende naturoplevelser, mener miljøministeren, som gerne vil gerne sikre, at de lokale borgere i områderne kan give input til forvaltningen af naturnationalparkerne. Bestyrelserne vil erstatte de nuværende lokale projektgrupper, og organisationer i projektgrupperne er blevet inviteret til at indstille medlemmer til de kommende bestyrelser, siger Magnus Heunicke.

LÆS OGSÅ  Kronprins Frederik frygter det værste: 'Vi er bange'

Hertil bemærker Runge Engelbreth Larsen i samme mail:

“Der burde slet ikke være lokalbestyrelser for naturnationalparker. Der er allerede en forskergruppe tilknyttet, og den burde i stedet spille en langt mere fremtrædende rolle. For det første er selve formålet med naturnationalparkerne at fremme biodiversitet, ikke at please en håndfuld højtråbende lokale konspiratorikere eller uddele pynteposter til landmænd med den rigtige partibog. Lokalbestyrelserne er på ingen måde sammensat med et blik for natur- og biodiversitetskompetence. De er heller ikke repræsentativt udvalgt, men har flere steder en uforholdsmæssig stor andel af natur-inkompetente modstandere af naturnationalparker, til trods for at alle meningsundersøgelser viser et gigantisk flertal for naturnationalparkerne, både nationalt og regionalt.”

En tragedie for dansk natur

En gennemgang af de 15 kommende forpersoners CV’er afslører, at kun en enkelt eller to kan siges at have naturfaglige kvalifikationer, der kunne forventes at være relevante for at stå i spidsen for de kommende biodiversitetsparker.

Redaktionen har derfor spurgt Rune Engelbreth Larsen, om han finder, at de udpegede forpersoner besidder de rette kvalifikationer til at varetage driften af de kommende parker. Han svarede følgende på mail:

”Det er politisk besluttet, at naturnationalparkerne skal handle om at fremme biodiversitet, og derfor burde det også være afspejlet i bestyrelsernes sammensætning. Som minimum på formandsposten. Med enkelte undtagelser er dette ikke tilfældet. Det svarer til, at man udpeger 15 bestyrelsesformænd for lokalhistoriske foreninger, hvoraf flertallet aldrig har åbnet en historiebog. Jeg er ikke i tvivl om, at hovedårsagen er regeringspartiet Venstre. Det er en tragedie for naturen i dette land, at et parti, der vægter natur og biodiversitet så lavt på stort set alle parametre, har indflydelse på regeringsniveau.”

Det forventes, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer for naturnationalparkerne vil være udpeget inden sommer. Bestyrelsesformændene er udpeget for en fireårig periode. Deres honorarstørrelser oplyses ikke i pressemeddelelsen.

Her er de 15 første bestyrelsesformænd som Magnus Heunicke har udvalgt. Du kan selv google dem, hvis du vil orientere dig om deres eventuelle kvalifikationer:

Naturnationalpark Almindingen: Laila Kildesgaard

Naturnationalpark Bistrupskovene: Jan Eriksen

Naturnationalpark Draved Skov og Kongens Mose: Niels Johannesen

Naturnationalpark Fussingø: Katrine Fruelund

Naturnationalpark Gribskov: Kaare Larsen

Naturnationalpark Hanstholm: Lars Riis

Naturnationalpark Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn: Daniel Boalth Petersen

Naturnationalpark Husby Klitplantage: Helle Sigh

Naturnationalpark Kompedal: Ole Nielsen

Naturnationalpark Læsø Klitplantage: Finn Mikkelsen

Naturnationalpark Mols Bjerge: Anne Sophie Gamborg

Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede: Hanne Bæk Olsen

Naturnationalpark Stråsø: Dorte-Pia Ravnsbæk

Naturnationalpark Tranum: Lisa Kronborg Sørensen

Naturnationalpark Ulvshale skov: Tove Damholt