Ikke alles mening er velkommen.

Regeringens beslutning om at gå solo i forhandlingerne om Kong Frederiks civilliste har vakt opsigt.

I en bevægelse, der afviger fra traditionel parlamentarisk praksis, vil resten af Folketinget først blive involveret under den formelle lovbehandling.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har fastslået over for Samira Nawa fra de Radikale, at forudgående drøftelser med Folketingets partier ikke er på tegnebrættet.

“Der er ikke planer om at indkalde Folketingets partier til forudgående drøftelser af lovforslagene forud for fremsættelsen heraf,” klargjorde Wammen til Ekstra Bladet.

Strategien har skabt bølger af kritik, specielt fra Samira Nawa, der ser en misset chance for åbenhed i en sjælden og væsentlig ændring af kongehusets finansiering.

Den statslige ydelse, civillisten, der dækker over kongehusets økonomi, står foran en opdatering – en begivenhed der finder sted sjældent og indebærer ændringer i apanagen samt brugsrettigheder til statsejendomme.

“Ligesom vi går til alle mulige andre forhandlinger og påvirker dem bedst muligt, synes jeg da også, det havde været fint at kunne gøre det samme her,” udtrykte Nawa sin utilfredshed med processen.

På trods af en årlig finanslovstildeling på 123,7 millioner kroner til kongehuset og dets medlemmer for 2024, signalerer regeringen en vilje til at tilføje flere ressourcer efter tronskiftet. Dette skridt er motiveret af ønsket om at sikre kongehusets fortsatte udvikling og værdi for Danmark, som Wammen også understregede få dage før dronning Margrethes abdikation i januar.

Med statsminister Mette Frederiksens forventede fremsættelse af relaterede lovforslag, tegner der sig et klart billede af de kommende måneders politiske landskab.