Landets nye regent skal snart ud for landets grænser igen.

Det er besluttet, at Kongen gennemfører det officielle erhvervsfremstød til Polen, som har været forberedt i lang tid, inden tronskiftet blev kendt. Herefter vil Kongeparret traditionen tro sammen gennemføre deres første fælles officielle rejser, som bl.a. vil gå til lande i Norden. Mere om Kongeparrets første fælles officielle rejser følger snarest.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

I Polen vil Kongen stå i spidsen for en stor dansk erhvervsdelegation ledsaget af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, klima- energi og forsyningsminister Lars Aagaard og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen. Besøget sker på invitation fra den polske præsident, Andrzej Duda. 38 danske virksomheder deltager og besøger Polens hovedstad Warszawa. Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer og Dansk Erhverv er medarrangører for erhvervsfremstødet og fokus er energieffektivisering samt klimavenlig landbrugsproduktion og biogas. 

Umiddelbart i forlængelse af erhvervsfremstødet har den danske ambassade arrangeret et besøg for Kongen i havnebyen Szczecin, bl.a. med besøg i NATOs regionale hovedkvarter, Multinational Corps Northeast. Her vil 25 danske virksomheder inden for offshore vind, power-to-x og havneudvikling deltage.

I Warszawa vil Kongen havde møder og høflighedssamtaler med præsidenten og enkelte polske politikere. Besøgets hovedfokus er dog det kommercielle samarbejde. I Szczecin deltager Kongen bl.a. i en reception med deltagelse af byens store danske-polske erhvervsliv. 

Polen og Danmarks bilaterale forhold er tæt. Det skyldes ikke mindst to forhold: En fælles aktiv stillingtagen til krigen i Ukraine og samarbejdet om etablering og drift af Baltic Pipe rørledningen, der bidrager væsentligt til Polens uafhængighed af russisk gas.

Derudover er Polen Danmarks 9. største eksportmarked, ca. 700 danske virksomheder har allerede etableret forretning i landet, og danske virksomheder bidrager med ca. 100.000 arbejdspladser. I 2024 forventes væksten i BNP i Polen at være på 2,1 pct. Flere danske virksomheder ser desuden Polen som ”porten til Ukraine”, idet Polen er et land med let geografisk adgang til Ukraine.

Danmark har allerede en unik position i Polen, og danske virksomheder og myndigheder anses som nære og oplagte samarbejdspartnere, der bl.a. yder et væsentligt bidrag til Polens ambition om sikring af en stabil energiforsyning. Derfor er der et helt specielt gunstigt klima for yderligere bilateralt og kommercielt samarbejde med Polen for nærværende. Det gør sig især gældende inden for energi og landbrug (klimavenlig landbrugsomstilling/biogas), hvor danske virksomheder er førende på verdensplan, og hvor der er et betydeligt uudnyttet markedspotentiale for danske virksomheder.