Kong Frederik viderefører efter tronskiftet den særlige tradition.

Siden kong Frederik overtog tronen efter dronning Margrethe som abdicerede den 14. januar, har der mange gange været en ‘første gang’ som regent.

Det var der også i går, hvor kongen var med hos Den Kongelige Livgarde, hvor han videreførte en vigtig tradition.

“Når et garderhold i Den Kongelige Livgarde er nået til vejs ende med deres tjenesteperiode, markeres afslutningen altid med en stor parade på Livgardens kaserne,” lyder det fra Kongehuset i et opslag på Instagram, hvor der fortsættes:

“Det var også tilfældet i dag, hvor Hans Majestæt Kongen – for første gang som regent – kunne takke et vagtkompagni for deres indsats.

Du kan se hele opslaget nederst i artiklen.

Der bliver også forklaret hvordan det foregår:

“I forbindelse med paraden overrakte Kongen ”Kongens Ur” til garder Rasmus Boy Bedsted, som af vagtkompagniet er udvalgt som tjenesteperiodens bedste garder,” forklares der og afsluttes:

“Dermed viderefører Kongen traditionen med overrækkelsen af uret, der i forlængelse af tronskiftet har skiftet navn fra ”Dronningens Ur” til ”Kongens Ur”, som det hed, da det blev indstiftet under Frederik 9.”

Du kan se hele opslaget og billeder fra dagen herunder: