Klokken 11.30 bliver ny aftale præsenteret af et bredt flertal af Folketinget, melder TV 2.

Så er der breaking fra Borgen.

En politisk enighed blandt SVM-regeringen, SF, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Alternativet har resulteret i en ny forebyggelsesplan for børn og unge.

Ifølge oplysninger fra TV 2 vil en af planens centrale elementer ændre grænserne for, hvor stærk alkohol unge på 16 og 17 år kan købe i detailhandlen.

Fremover vil denne aldersgruppe kun kunne købe alkohol med en styrke på op til seks procent, i modsætning til den nuværende grænse på 16,5 procent.

Planen, der præsenteres klokken 11.30, sigter mod at styrke forebyggelsen af unges alkoholforbrug og ændre de eksisterende regler for alkoholkøb.

Dokumentaren ‘Børn på druk’ fra TV 2 har tidligere belyst, hvordan det er relativt let for unge at omgå de nuværende alkoholgrænser i detailhandlen.

Den forestående ændring søger også at styrke kontrollen med butikkernes salg af alkohol til unge.

Som en del af planen får Sikkerhedsstyrelsen, der står for alderskontrollen i detailhandlen, flere beføjelser. Der vil også være hårdere konsekvenser for butikker, der ikke overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, tobak og nikotin.

Butikker, der overtræder reglerne, kan nu modtage en bøde på 50.000 kroner første gang og risikerer at miste retten til at sælge produktet i et år tredje gang.

Desuden vil afgiften på pakker med nikotinposer stige med 12 kroner som led i planen.

Endelig arbejder politikerne på at implementere en elektronisk aldersverificering på betalingskort for at forhindre unge i at bruge kort til køb af alkohol og tobak, de ikke er gamle nok til at købe. En endelig model for denne kontrol er dog endnu ikke fastlagt.