Nu annonceres det, at der planlægges en ændring.

I regeringens lovprogram for marts annonceres det, at der planlægges en ændring i boafgiftsloven, som vil blive præsenteret i form af et lovforslag i april.

Denne ændring har til formål at undtage kong Frederik og dronning Mary fra at skulle betale arveafgift på de slotte og værdier, de eventuelt arver efter dronning Margrethe.

Det skriver Ekstra Bladet.

Skatteministeriet oplyser, at lovforslaget specifikt sigter mod at fritage en regent og dennes ægtefælle for arveafgift i forbindelse med arv eller overtagelse af værdier fra deres forgænger, hvilket i dette tilfælde vedrører kong Frederik, dronning Mary og dronning Margrethe.

“Baggrunden er, at når der sker et tronskifte, overgår en række historiske genstande og aktiver med stor betydning for den fælles kulturarv til det nye kongepar,” lyder det, hvorefter der fortsættes:

“Det kan for eksempel være bygninger eller køretøjer, som i mange tilfælde anses som en væsentlig forudsætninger for at varetage opgaven som regent og kongepar og afgørende for videreførelsen af Kongehuset og den fælles kulturarv, hedder det i en begrundelse for lovforslaget.”